SCOALA Independenta CALARASI

Grafica sedintelor consiliului profesoral

GRAFICUL / TEMATICA

ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL

ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018

DOWNLOAD DOCUMENT PDF

Nr

Crt.

                       UNITATEA DE CONŢINUT       RESURSE TERMEN RESPONSABIL
 
 • Incadrarea personalului didactic.
 • Aprobarea fisei de evaluare a cadrelor didactice pentru anul scolar 2017-2018
 • Aprobarea fisei-cadru post pentru personalul didactic pentru anul scolar 2017-2018
 • Dezbaterea si avizarea regulamentului intern al scolii.
 • Aprobarea componentei nominale a comisiilor metodice din unitatea de învătământ
 • Validarea ofertei de discipline optionale pentru anul scolar 2017/2018
 • Aprobarea planul managerial anual, a tematicii C.P. şi a organigramei.

Resurse umane

ROFUIP

OMENCS 5079/2016

Planurile cadru

Scheme orare

 

Septembrie

    2017

Director

Director

Comisia pentru curriculum

Directori/CEAC

Director

Grup de lucru

 
 • Aprobarea Raportului general privind starea si calitatea învătământului din Scoala Independenta in anul scolar 2016-2017
 • Instruirea personalului didactic si didactic auxiliar  PM / PSI
 • Prezentarea Metodologiei pentru examenele nationale:  Evaluare Nationala , admiterea în liceu ;
 • Activitatea educativă scolară si extrascolară (legislatia în vigoare)
 • Aprobarea programelor anuale de activitate ale comisiilor metodice.
 • Avizarea R.A.E.I.

Rapoarte responsabili comisii metodice si

compartimente functionale

Proiectul de dezvoltare institutională

Regulamentul Intern

Metodologiile de examen

Nota MEN 38546 din 13.09.2017

Programul activitătilor educative scolare si

Extrascolare.

Octombrie

   2017

Director

Consilier educativ /

Responsabil P.M. şi P.S.I.

 
 • Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor
 • Sprijinirea elevilor cu dificultăti de învătare / risc de abandon scolar, prin programe speciale de recuperare – prezentarea situatiei de către diriginti.

Rapoarte intermediare CEAC

Programul de interventie privind îmbunătătirea

situatiei disciplinare si a situatiei la învătătură

Noiembrie

   2017

Director/C. pt curriculum

CEAC

Dirigintii

 
 • Validarea Raportului privind starea si calitatea învătământului în semestrul I 2017-2018
 • Aprobarea planului managerial pe semestrul II
 • Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum si calificativelor la purtare mai mici de „bine” pentru cls.I-IV

ROFUIP

Raport privind starea si calitatea

învătământului – semestrul

PDI

Ianuarie

 2018

Directori / responsabili CM

CP

Consilier Educativ / Comisia

activităti educative

 
 • Avizarea proiectului Planului de scolarizare
 • Validarea raportului privind situatia scolară la sfârsitul semestrului prezentată de fiecare învătător/diriginte

Metodologia privind aprobarea cifrei de

scolarizare

 

Februarie

  2018

Director

Consiliul pentru curriculum

 
 • Adoptarea proiectului curricular(CDS) pentru anul scolar 2018/2019
 • Pregătirea examenelor: Evaluarea Nationala

Oferta curriculară

Metodologia de organizare si desfăsurare a

examenelor; admitere, continuarea studiilor

Martie

2018

Consiliul pentru Curriculum

Director

Directori / Responsabili CM

 
 • Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor
 • Pregatirea elevilor in vederea sustinerii Evaluarii Nationale pentru cls.II,IV,VI.
 • Analiza stării disciplinare
 • Apecieri sintetice asupra activităţii candidaţilor care solicită acordarea gradaţiei de merit, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăsurate

Raport CEAC

Programul pentru reducerea absenteismului si

a abandonului scolar

Metodologia de acordare a gradaţieii de merit

în învătământul preuniversitar

Cereri/Rapoarte depuse

Aprilie

 2018

CEAC

Comisia pt. monitorizarea

disciplinei scolare

 
 • Validarea situatiei scolare la sfârsitul semestrului al II-lea prezentată de fiecare învătător/diriginte si a situaţiei scolare anuale.
 • Raportul anual de evaluare interna a calitatii educatiei 2016-2017
 • Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum si calificativelor la purtare mai mici de „bine”, pentru clasele I-IV
 • Probleme organizatorice  Evaluare Nationala, admitere în liceu 2018, corigente.

Raport CEAC

Situatiile prezentate de diriginti / învătători  la

sfârsitul semestrului al II-lea

 

Iunie

2018

Director

Consiliul Clasei

Consilier educativ

 

 

Director,

Prof. Mihai Aurelian-Dorin

 

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Regulament de ordine interioar…

ROI-2017-2018   ROI-2016-2017

Plan operational

Plan operational an scolar 2019-2020 Plan operational an scolar 2017-2018 ...

Tinte strategice

Tinte strategice: Ţ1. Asigurarea calităţii actului educaţional Ţ2. Formar...

Online acum

Avem 7 vizitatori și niciun membru online