Plan scolarizare

CĂTRE ,

IȘJ CĂLĂRAȘI

            Vă trimitem alăturat anexele privind Proiectul planului de școlarizare pentru anul scolar 2021-2022 din cadrul unitații noastre .

           Prezentul Proiect al planului de şcolarizare, pentru rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat ,pentru anul șolar 2021-2022 a fost întocmit cu încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat de inspectoratul şcolar şi cu încadrarea strictă în bugetul calculat pe baza legislației în vigoare.

DIRECTOR,

PROF. MIHAI AURELIAN DORIN

anexa plan scolarizare gpn Independenta

anexa plan scolarizare gpn Potcoava

anexa plan scolarizare gpn Visini

anexa plan scolarizare primar si gimnazial scoala Independenta