SCOALA Independenta CALARASI

Ultimele articole

Situatie personal vaccinat

Situatie personal vaccinat

STAT DE FUNCTII LA 31.09.2021

STAT DE FUNCTII LA 31.09.2021

Anunt concurs

Anunt concurs

Model cerere concurs

anunt afisare rezultate evaluare nationala 2021

Anunt afisare rezultate evaluare nationala 2021

ANUNȚ!

AFIȘARE REZULTATE EN 2021

 • 29 iunie 2021 (până la ora 14:00) - Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor
 • 29 iunie 2021 (ora 16:00 - ora 19:00) - 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) - Depunerea contestaţiilor
 • 30 iunie – 4 iulie 2021 - Soluţionarea contestaţiilor
 • 4 iulie - Afişarea rezultatelor finale

PENTRU DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR ONLINE PUTETI TRIMITE CERERILE PE ADRESA DE MAIL :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Proiect CDS-2021-2022

Proiect  CDS-2021-2022

Plan scolarizare

CĂTRE , IȘJ CĂLĂRAȘI             Vă trimitem alăturat anexele privind Proiectul planului de școlarizare pentru anul scolar 2021-2022 din cadrul unitații noastre .            Prezentul Proiect al planului de şcolarizare, pentru rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat ,pentru anul șolar 2021-2022 a fost întocmit cu încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat de inspectoratul şcolar şi cu încadrarea strictă în bugetul calculat... Read more

Grafica sedintelor consiliului profesoral 2015-2016 (2)

GRAFICUL / TEMATICA

ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL

ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016

SCOALA GIMNAZIALA ,,GEORGE VALSAN,, INDEPENDENTA

STR.UNIRII NR.38 TEL.0242535444/FAX.0242535444

EMAIL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nr .             din 09.09.2015

Nr

Crt

                       UNITATEA DE CONŢINUT       RESURSE TERMEN RESPONSABIL
 

        Aprobarea fisei de evaluare a cadrelor didactice pentru anul scolar 2015-2016

         Dezbaterea si avizarea regulamentului intern al scolii.

 • Aprobarea componentei nominale a comisiilor metodice din unitatea de învătământ
 • Validarea ofertei de discipline optionale pentru anul scolar 2015/2016

Resurse umane

ROFUIP

Optiunile elevilor/Scheme orare

 

Septembrie

    2015

Director

Director

Comisia pentru curriculum

Directori/CEAC

Director

Grup de lucru

 

 
 • Aprobarea Raportului general privind starea si calitatea învătământului din Scoala Independenta in anul scolar 2013-2014
 • Aprobarea planului managerial anual, a tematicii C.P. şi a organigramei
 • Instruirea personalului didactic si didactic auxiliar  PM / PSI
 • Prezentarea Metodologiei pentru examenele nationale:  Evaluare Nationala , admiterea în liceu ;
 • Activitatea educativă scolară si extrascolară (legislatia în vigoare)
 • Aprobarea programelor anuale de activitate ale comisiilor metodice

 

Rapoarte responsabili comisii metodice si

compartimente functionale

Proiectul de dezvoltare institutională

Regulamentul Intern

Metodologiile de examen

ORDIN nr.5132/10/09/2009 privind activitătile

specifice functiei de diriginte

Programul activitătilor educative scolare si

extrascolare

Octombrie

   2015

Director

Consilier educativ /

Responsabil P.M. şi P.S.I.

 
 • Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor
 • Sprijinirea elevilor cu dificultăti de învătare / risc de abandon scolar, prin programe speciale de recuperare – prezentarea situatiei de către diriginti

Rapoarte intermediare CEAC

Programul de interventie privind îmbunătătirea

situatiei disciplinare si a situatiei la învătătură

Noiembrie

   2015

Director/C. pt curriculum

CEAC

Dirigintii

 
 • Apecieri sintetice asupra activităţii candidaţilor care solicită acordarea gradaţiei de merit, pe baza raportului de autoevaluare a activităŃii desfăsurate
 • Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum si calificativelor la purtare mai mici de „bine” pentru cls.I-IV
 • Validarea raportului privind situatia scolară la sfârsitul semestrului prezentată de fiecare învătător/diriginte

Criterii elaborate CA

Metodologia de acordare a gradaţieii de merit

în învătământul preuniversitar

Cereri/Rapoarte depuse

Programul CM

Programul activitătilor educative

 

Decembrie

2015

  

Directori/Responsabili CM

CP

 
 • Validarea Raportului privind starea si calitatea învătământului în semestrul I 2015-2016
 • Aprobarea planului managerial pe semestrul II

 

ROFUIP

Raport privind starea si calitatea

învătământului – semestrul

PDI

Ianuarie

 2015

Directori / responsabili CM

CP

Consilier Educativ / Comisia

activităti educative

 
 • Avizarea proiectului Planului de scolarizare

Metodologia privind aprobarea cifrei de

scolarizare

 

Februarie

  2016

Director

Consiliul pentru curriculum

 
 • Adoptarea proiectului curricular(CDS) pentru anul scolar 2015/2016
 • Pregătirea examenelor: Evaluarea Nationala

Oferta curriculară

Metodologia de organizare si desfăsurare a

examenelor; admitere, continuarea studiilor

Martie

2016

Consiliul pentru Curriculum

Director

Directori / Responsabili CM

 
 • Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor
 • Pregatirea elevilor in vederea sustinerii Evaluarii Nationale pentru cls.II,IV,VI.
 • Analiza stării disciplinare

Raport CEAC

Programul pentru reducerea absenteismului si

a abandonului scolar

Aprilie

 2016

CEAC

Comisia pt. monitorizarea

disciplinei scolare

 
 • Ziua Natională a educatiei: „Ce (mai) înseamnă educatia?”
 • Stabilirea programului de încheiere festivă a anului scolar 2015-2016

Prezentarea programului,a referatului

 

Mai

2016

Director/

Diriginti

 V-VIII,invatatorii

 
 • Validarea situatiei scolară la sfârsitul semestrului al II-lea prezentată de fiecare învătător/diriginte si a situaŃiei scolare anuale
 • Raportul anual de evaluare interna a calitatii educatiei 2015-2016
 • Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum si calificativelor la purtare mai mici de „bine”, pentru clasele I-IV
 • Probleme organizatorice.  Evaluare Nationala, admitere în liceu 2016, corigente.

Raport CEAC

Situatiile prezentate de diriginti / învătători  la

sfârsitul semestrului al II-lea

Iunie

2016

Director

Consiliul Clasei

Consilier educativ

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Consiliul de Administratie

Decizie Constituire Consiliul de Administratie Decizii 2017 -  direct...

Regulament de organizare si fu…

ROF 2020-2021_SCOALA  GIMNAZIALA_FINAL REGULAMENTUL INTERN 2020-2021

Online acum

Avem 22 vizitatori și niciun membru online