SCOALA Independenta CALARASI

Ultimele articole

Metodologia si calendarul

- Calendarul inscrierii in clasa pregatitoare 2020-2021

- Metodologia inscrierii in clasa pregatitoare 2020-2021

 

Ziua porților deschise 2020

ATENTIE!!!

VINERI 06.03.2020 ,INTRE ORELE 10.00-12.00 LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE VÂLSAN INDEPENDENȚA,CORP B(școala veche)se organizeaza ,,Ziua porților deschise ,, pentru clasa pregatitoare ,an școlar 2020-2021.

Sunt invitați sa participe parinți,elevi si toți cei interesați să afle detalii despre clasa pregătitoare.

Director,Prof. Mihai Aurelian Dorin

Informatii pentru parinti

ANUNȚ!

ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

2020-2021

Care sunt documentele de care au nevoie părinții la înscriere și pe care le aduc la secretariatul școlii:

 • o fotocopie a actului de identitate propriu;
 • actul de identitate propriu în original;
 • o fotocopie a certificatului de naștere al copilului;
 • certificatul de naștere al copilului in original;
 • rezultatul evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului - dacă se înscrie un copil care împlineste 6 ani după 31 august 2020;
 • documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor generale - dacă înscrierea nu se face la școala de circumscripție;
 • în cazul în care părintele solicită înscrierea la altă școală decât cea de circumscripție, el va menționa, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului în școala de circumscripție în situația în care nu este admis la școala solicitată.

DIRECTOR ,

PROF. MIHAI AURELIAN DORIN

REZULTATE CONCURS OCUPARE POST MUNCITOR CU ATRIBUTII DE SOFER

REZULTATE CONCURS OCUPARE POST MUNCITOR CU ATRIBUTII DE SOFER

ANUNȚ_POST_CONCURS_CONTRACTUAL_MUNCITOR_CU_ATRIBUȚII_DE_ȘOFER

ANUNȚ_POST_CONCURS_CONTRACTUAL_MUNCITOR_CU_ATRIBUȚII_DE_ȘOFER

Regulament de organizare si functionare

ROF 2019-2020 MODIFICAT PRIN OMEN 3027 ROI 2019-2020 Read more

Grafica sedintelor consiliului profesoral 2015-2016 (2)

GRAFICUL / TEMATICA

ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL

ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016

SCOALA GIMNAZIALA ,,GEORGE VALSAN,, INDEPENDENTA

STR.UNIRII NR.38 TEL.0242535444/FAX.0242535444

EMAIL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nr .             din 09.09.2015

Nr

Crt

                       UNITATEA DE CONŢINUT       RESURSE TERMEN RESPONSABIL
 

        Aprobarea fisei de evaluare a cadrelor didactice pentru anul scolar 2015-2016

         Dezbaterea si avizarea regulamentului intern al scolii.

 • Aprobarea componentei nominale a comisiilor metodice din unitatea de învătământ
 • Validarea ofertei de discipline optionale pentru anul scolar 2015/2016

Resurse umane

ROFUIP

Optiunile elevilor/Scheme orare

 

Septembrie

    2015

Director

Director

Comisia pentru curriculum

Directori/CEAC

Director

Grup de lucru

 

 
 • Aprobarea Raportului general privind starea si calitatea învătământului din Scoala Independenta in anul scolar 2013-2014
 • Aprobarea planului managerial anual, a tematicii C.P. şi a organigramei
 • Instruirea personalului didactic si didactic auxiliar  PM / PSI
 • Prezentarea Metodologiei pentru examenele nationale:  Evaluare Nationala , admiterea în liceu ;
 • Activitatea educativă scolară si extrascolară (legislatia în vigoare)
 • Aprobarea programelor anuale de activitate ale comisiilor metodice

 

Rapoarte responsabili comisii metodice si

compartimente functionale

Proiectul de dezvoltare institutională

Regulamentul Intern

Metodologiile de examen

ORDIN nr.5132/10/09/2009 privind activitătile

specifice functiei de diriginte

Programul activitătilor educative scolare si

extrascolare

Octombrie

   2015

Director

Consilier educativ /

Responsabil P.M. şi P.S.I.

 
 • Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor
 • Sprijinirea elevilor cu dificultăti de învătare / risc de abandon scolar, prin programe speciale de recuperare – prezentarea situatiei de către diriginti

Rapoarte intermediare CEAC

Programul de interventie privind îmbunătătirea

situatiei disciplinare si a situatiei la învătătură

Noiembrie

   2015

Director/C. pt curriculum

CEAC

Dirigintii

 
 • Apecieri sintetice asupra activităţii candidaţilor care solicită acordarea gradaţiei de merit, pe baza raportului de autoevaluare a activităŃii desfăsurate
 • Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum si calificativelor la purtare mai mici de „bine” pentru cls.I-IV
 • Validarea raportului privind situatia scolară la sfârsitul semestrului prezentată de fiecare învătător/diriginte

Criterii elaborate CA

Metodologia de acordare a gradaţieii de merit

în învătământul preuniversitar

Cereri/Rapoarte depuse

Programul CM

Programul activitătilor educative

 

Decembrie

2015

  

Directori/Responsabili CM

CP

 
 • Validarea Raportului privind starea si calitatea învătământului în semestrul I 2015-2016
 • Aprobarea planului managerial pe semestrul II

 

ROFUIP

Raport privind starea si calitatea

învătământului – semestrul

PDI

Ianuarie

 2015

Directori / responsabili CM

CP

Consilier Educativ / Comisia

activităti educative

 
 • Avizarea proiectului Planului de scolarizare

Metodologia privind aprobarea cifrei de

scolarizare

 

Februarie

  2016

Director

Consiliul pentru curriculum

 
 • Adoptarea proiectului curricular(CDS) pentru anul scolar 2015/2016
 • Pregătirea examenelor: Evaluarea Nationala

Oferta curriculară

Metodologia de organizare si desfăsurare a

examenelor; admitere, continuarea studiilor

Martie

2016

Consiliul pentru Curriculum

Director

Directori / Responsabili CM

 
 • Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor
 • Pregatirea elevilor in vederea sustinerii Evaluarii Nationale pentru cls.II,IV,VI.
 • Analiza stării disciplinare

Raport CEAC

Programul pentru reducerea absenteismului si

a abandonului scolar

Aprilie

 2016

CEAC

Comisia pt. monitorizarea

disciplinei scolare

 
 • Ziua Natională a educatiei: „Ce (mai) înseamnă educatia?”
 • Stabilirea programului de încheiere festivă a anului scolar 2015-2016

Prezentarea programului,a referatului

 

Mai

2016

Director/

Diriginti

 V-VIII,invatatorii

 
 • Validarea situatiei scolară la sfârsitul semestrului al II-lea prezentată de fiecare învătător/diriginte si a situaŃiei scolare anuale
 • Raportul anual de evaluare interna a calitatii educatiei 2015-2016
 • Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum si calificativelor la purtare mai mici de „bine”, pentru clasele I-IV
 • Probleme organizatorice.  Evaluare Nationala, admitere în liceu 2016, corigente.

Raport CEAC

Situatiile prezentate de diriginti / învătători  la

sfârsitul semestrului al II-lea

Iunie

2016

Director

Consiliul Clasei

Consilier educativ

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Regulament de organizare si fu…

ROF 2019-2020 MODIFICAT PRIN OMEN 3027 ROI 2019-2020

R.A.E.I. 2016-2017

Raport de evaluare 2016 - 2017

Ziua Cooperarii Europene 2016

{gallery}ZiuaCooperariiEuropene2016{/gallery}

Online acum

Avem 9 vizitatori și niciun membru online